Ouderraad


De OR denkt, helpt en organiseert mee bij allerlei activiteiten die gedurende het schooljaar in en om de school plaatsvinden, zoals Sinterklaas, sportdag of het verkeersexamen. De OR vergadert elke twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk. Op dit moment bestaat de OR uit twee ouders en 4 personeelsleden. Ouders die het leuk lijkt en tijd hebben om te helpen bij activiteiten, kunnen zich aanmelden bij juf Maria (maria.kuys@signumonderwijs.nl).