Onderwijssysteem en resultaten

In het schooljaar 2022-2023  hebben we 14 groepen. De kinderen op onze school zijn verdeeld over:

Onderbouw:
 • Groep 1-2A
 • Groep 1-2B
 • Groep 1-2C
 • Groep 3A
 • Groep 3B
 • Groep 4
Bovenbouw:
 • Groep 4-5
 • Groep 5-6
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8A
 • Groep 8B
Daarnaast zijn er nog andere groepen binnen de school aanwezig:
 • Kwaliteitsklas
 • Nieuwkomersgroep

We streven ernaar om de groepen klein van samenstelling te laten zijn, zodat we de kinderen veel kunnen geven. De groepen bestaan uit ongeveer 20 kinderen. Hiervoor is gekozen om kinderen optimaal te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Daarnaast is er gekozen om per cluster van 2 a 3 groepen een onderwijsassistent aan te stellen. Hierdoor kunnen we het kind optimaal begeleiden in de extra zorg die het mogelijk nodig heeft, zowel qua uitdaging als pre- en/of remedial teaching bij de diverse vakgebieden.

Overzicht advisering, uitstroom en citoscores leerlingen groep 8: