Brede school


KC De Duizendpoot maakt deel uit van de Brede Bossche School (BBS) de Hambaken. Als onderdeel van de BBS kan KC De Duizendpoot gebruik maken van de diensten van de samenwerkingspartners. KC De Duizendpoot is gevestigd aan het Wielsem 1 te ’s Hertogenbosch.

Binnen de BBS werken de partners samen op het gebied van onderwijs, kinderopvang en sportstimulering. Samen bieden we leerlingen kansen om zich optimaal te ontwikkelen.

We proberen met name op het gebied van onderwijs en welzijn een brug te slaan tussen de leerlingen en hun ouders/opvoeders enerzijds en de buurt anderzijds. BBS de Hambaken biedt onder één dak het aanbod van sport, participatie en opvoedings- gezinsondersteuning aan.

Eén van de participanten waar uw kind mee te maken kan krijgen is onder andere:
Klup Up (naschoolse activiteiten aangepast op het programma van KC De Duizendpoot). Tweemaal per jaar is er een activiteitenaanbod van 10 weken met daarin sport en andere activiteiten van andere aanbieders.

 • Kindcentrum De Duizendpoot
  Participeert in alle werkgroepen wanneer het activiteiten betreft voor de leerlingen van de basisschool en hun opvoeders
 • Stichting Farent
  Deze stichting is o.a. actief in:
  -Klup Up. Dit is een instantie die de naschoolse kinderactiviteiten onder zijn hoede heeft.
  -Kinderwerk Farent
  -Het Project Dialoog voor de bevordering van ouderbetrokkenheid
  -Steunpunt Opvoeding
 • GGD Hart voor Brabant
 • Gezondheidspunt De Hambaken
 • Servicepunt Sport en Bewegen
 • De Muzerije
 • Koning Willem I College
 • Vivent
 • Stichting Kanteel
 • Stichting Peuterspeelzalen ’s-Hertogenbosch
 • Huis73
 • De Stedelijke Coördinator
  Deze heeft een adviserende taak in het Beraad van Beroepskrachten namens het bestuur van de Brede Bossche Scholen.