Helpen op school


Ouders hebben een bijzondere plek binnen onze school: het zijn tenslotte hun kinderen die, meestal voor acht jaar, op de Duizendpoot zitten. De plaats van de ouders binnen de school komt o.a. tot uiting door: de medezeggenschapsraad (mr@bsdeduizendpoot.nl) en de ouderraad (or@kcdeduizendpoot.nl). 

Vaak doen leerkrachten een beroep op u om onderwijskundige zaken te ondersteunen: spelletjes, lezen, computer, excursies en de bibliotheek. Uw hulp wordt niet alleen op prijs gesteld, de hulp is onmisbaar: zonder uw hulp zouden we veel activiteiten niet kunnen of in ieder geval anders moeten organiseren.

Om u op de hoogte te houden van allerlei actuele zaken, praktisch dan wel inhoudelijk, maken we gebruik van Social Schools.