Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad van De Duizendpoot adviseert, denkt mee, toetst en stemt in met schoolbeleid. Het gaat daarbij om twee zaken:

  • Ten eerste onderwijsinhoudelijke zaken. Daarbij kunt u denken aan de aanschaf van nieuwe onderwijsmethodes, het schoolplan, het aannemen van nieuwe leerkrachten, het schoolrooster, etc.
  • Ten tweede algemene beleidszaken. Voorbeelden daarvan zijn privacy beleid, financieel beleid, pestprotocol, calamiteitenplan, etc.

De MR van De Duizendpoot is een vertegenwoordiging door zowel leerkrachten als ouders. Elke groep wordt vertegenwoordigd door drie mensen.

Oudergeleding

Mevr. Wafae Zougari
Mevr. Nisrine  Khanchouf
Mevr. Fatima Noudri


Leerkrachtengeleding

Britt van Orsouw
Marieke Rogier van Loon
Michelle Beumer

 

Notulen MR: