Schoolafspraken


Op Basisschool de Duizendpoot hanteren wij de volgende 3 schoolregels: