Fides

Op Kc de Duizendpoot wordt sinds schooljaar 2018 met Fides gewerkt. Fides betekent 'vertrouwen'. Fides is een methodiek die zich richt op het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van kinderen. De Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en de omgeving. Kinderen leren via sociale vaardigheden zichzelf te sturen. Kinderen leren deze vaardigheden aan de hand van de 7 symbolen. Deze 7 symbolen zijn in alle groepen van de school zichtbaar.