Sport en gezondheid

 

Op de Duizendpoot wordt veel gesport. Naast de vaste gymlessen gedurende de hele week participeert de Duizendpoot door de samenwerking met S-PORT, een initiatief van de gemeente Den Bosch, aan allerlei buitenschoolse activiteiten en stedelijke evenementen. Voor ieder kind is bewegen een belangrijk onderdeel van de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling. Alle klassen krijgen les van vakdocenten in de gymzaal. Dit in combinatie met clinics en bijzondere gastlessen gedurende het jaar. Ook zijn er speciale dagen ingericht waarop meer dan normaal bewogen wordt. In samenwerking met de gemeente, S-PORT, stagiaires, de buurt, de GGD en lokale initiatieven. Samen zorgen we er voor dat de kinderen die opgroeien in de wijk Noord zo veel mogelijk kwalitatief goed bewegen.