Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad van De Duizendpoot adviseert, denkt mee, toetst en stemt in met schoolbeleid. Het gaat daarbij om twee zaken:

Ten eerste onderwijsinhoudelijke zaken. Daarbij kunt u denken aan de aanschaf van nieuwe onderwijsmethodes, het schoolplan, de aanname van nieuwe leerkrachten, het schoolrooster, etc.

Ten tweede algemene beleidszaken. Voorbeelden daarvan zijn privacy beleid, financieel beleid, pestprotocol, calamiteitenplan, etc.

De MR van De Duizendpoot is een vertegenwoordiging van zowel leerkrachten als ouders. Elke groep wordt vertegenwoordigd door drie mensen.

Oudergeleding

Nisrine Khanchouf

Fatima Jadida

Kaoutar el Kadiri

Leerkrachtengeleding

Erik Geels

Marieke Rogier van Loon

Gerrie Hendrickx 

 

MR-vergadering van 13 maart 2017

De MR is bij elkaar gekomen en de volgende punten zijn besproken:

 • Kanteel vraagt voor de TSO € 3,- voor structureel overblijven en € 3,50 voor incidenteel overblijven, dit zijn hoge bedragen en dat heeft te maken met het feit dat er gediplomeerde leiders worden ingezet. Walter zoekt naar een alternatief om de TSO goedkoper te maken, echter krijg je dan te maken met leiders die een cursus hebben gevolgd maar die niet dezelfde opleiding hebben als de leiders van Kanteel. Ook zullen er meer kinderen (20/25) onder toezicht van één leider staan, bij Kanteel is dit één gediplomeerde leider voor 10 kinderen.
 • Het schoolteam ziet nog geen voordelen in het toepassen van een continurooster zonder middagpauze. Er gaat een brief naar de ouders waarin alternatieven worden beschreven en waarbij gevraagd wordt naar de voorkeur van ouders.
 • Voor alle kinderen op school kunnen we gebruik maken van een gezonde start. De kinderen kunnen iets eten, zoals: een eierkoek, mueslibol en iets drinken.

 

MR-vergadering van 7 november 2016

De MR is weer bij elkaar gekomen en heeft de volgende punten besproken:

 • Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om het schoolplein op te knappen, een schets wordt gemaakt en daarna volgen de volgende stappen.
 • Peer Desmense wordt vervangen door Faizal Pasaribu. Dit is een tijdelijke benoeming tot het einde van het schooljaar.
 • De conceptbegroting voor het jaar 2017 is toegelicht door Walter en akkoord bevonden door de MR.

 

MR-vergadering van 3 oktober 2016

De MR is bij elkaar gekomen en de volgende punten zijn besproken:

 • Hoe het komt dat sommige ouders de ouderbijdrage niet betalen. Elk jaar gaat er een uitnodiging uit om tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering) vragen te stellen. Daar wordt uitgelegd wat er met de gelden van de ouderbijdrage gedaan wordt, de activiteiten voor het komend schooljaar worden toegelicht en financieel onderbouwd. Ieder jaar proberen we de ouders bij deze vergadering te betrekken, echter is dat moeilijk te realiseren.
 • Vervangingen nieuw schooljaar: Gerrie werd vervangen door Natalie, Monique door Michelle, Eefje door Natalie en Hanny door Britt. De ondersteuning in groep 6/7 wordt nu gedaan door Anette.
 • De tussenschoolse opvang blijft een probleem. Dit jaar onderzoeken we wat onze mogelijkheden zijn omtrent het continue rooster.
 • Stand NKG (Nieuwkomersgroep) momenteel 12 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar.

 

MR-vergadering van 4 juli 2016

De MR is weer bij elkaar gekomen en heeft de volgende punten besproken:

 • Wijziging rapporten: Het komend schooljaar wordt het eerste rapport vervangen door een gesprek, waarbij wordt besproken hoe het kind er voor staat. De ontwikkeling van lezen, schrijven, rekenen en begrijpend lezen worden besproken. Echter staan deze niet vermeld met een cijfer op het rapport. Het voorblad blijft hetzelfde.

De keuze voor deze verandering ligt hem in het feit dat er bij het eerste rapport geen of te weinig citopunten zijn. Het tweede en het derde rapport blijven hetzelfde. De nieuwe opzet geldt voor de groepen 1 t/m 7. Voor groep 8 wordt dit nog bekeken wegens het laatste jaar en de eindcito.

 • Continue rooster/ Hoorns model: Er is geïnformeerd bij andere scholen welk model er gehanteerd wordt op de scholen en hoe de opvang geregeld wordt. Wij zijn er mee bezig!

 

MR-vergadering van 9 mei 2016

De MR is weer bij elkaar gekomen en heeft de volgende punten besproken:

 • Formatie schooljaar 2016/2017: Momenteel zijn veel juffen met zwangerschapsverlof. Dat verlof gaat ook door in het nieuwe schooljaar. Het vergt veel tijd om alle tijdelijke vacatures in te vullen. Bij de volgende vergadering wordt duidelijk wat de nieuwe formatie wordt.
 • Hoe bevalt de splitsing van groep 3 en 8: Voor groep 3 bevalt het erg goed en het werkt erg prettig. Voor groep 8 ook, dit zijn de oudste kinderen van de school en hebben een eigen route t.o.v. groep 7. Kortom, het bevalt prima. Dit beleid is ingezet op 5 jaar en wordt na deze periode geëvalueerd.
 • Nieuwkomersgroep: meneer Erik heeft het erg naar zijn zin! Momenteel zijn er 6 kinderen, er kunnen meer kinderen bijkomen. Het traject voor deze kinderen duurt 1 jaar, daarna stromen ze door in het reguliere groep.. Deze kinderen komen van buiten de wijk, ze zullen dus ook naar school gaan in hun eigen wijk. De kinderen hebben een eigen basisgroep, bijvoorbeeld bij gym sluiten ze aan bij die basisgroep.