Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

Binnen onze school functioneert de ouderraad.

Deze groep denkt en helpt mee met het organiseren van allerlei activiteiten die in en om de school plaatsvinden.
Zoals: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Sport & Spel, Suikerfeest, Schoolreisje en vanaf dit jaar ook de Buurtpodia.

Ook zorgen wij voor het verdelen van het fruit op school.

Daarnaast wil de ouderraad de betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen.
 
De ouderraad vergadert in principe een keer per 6 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en is dus vrijblijvend.

Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit de volgende leden: Dianne (voorzitster),
Samantha (2 de voorzitster) Puichan (secretaris), Saida (penningmeester)
De vergaderingen van de ouderraad worden ook bijgewoond door leden van het team: juffrouw Maria en juffrouw Hanny.

Tijdens de activiteiten komen we soms handen te kort.
Wil je een keer op school helpen, dan is dit ook mogelijk.
Meld je dan even bij 1 van de OR-leden of bij een leerkracht.