Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad van De Duizendpoot adviseert, denkt mee, toetst en stemt in met schoolbeleid. Het gaat daarbij om twee zaken:

Ten eerste onderwijsinhoudelijke zaken. Daarbij kunt u denken aan de aanschaf van nieuwe onderwijsmethodes, het schoolplan, het aannemen van nieuwe leerkrachten, het schoolrooster, etc.

Ten tweede algemene beleidszaken. Voorbeelden daarvan zijn privacy beleid, financieel beleid, pestprotocol, calamiteitenplan, etc.

De MR van De Duizendpoot is een vertegenwoordiging door zowel leerkrachten als ouders. Elke groep wordt vertegenwoordigd door drie mensen.

Oudergeleding

Said Makhloufi
Fatima Noudri
Nisrine Khanchouf

Leerkrachtengeleding

Britt van Orsouw
Marieke Rogier van Loon
Michelle Beumer

 

Notulen MR:

Notulen MR 25-09-2019

Notulen MR 18-11-2019

Notulen MR 20-01-2020