Stel cookie voorkeur in

Onderwijssysteem en resultaten

In het schooljaar 2019-2020  hebben we 12 groepen. De kinderen op onze school zijn verdeeld over:

 

Onderbouw:

- De groepen 1/2, 3 en 4.

Er zijn 3 groepen 1/2,  1 groep 3 en 2 groepen 4.

 

Bovenbouw:

- De groepen 5/6 en 7/8:

Er zijn 3 groepen 5/6 en 3 groepen 7/8.
 

De groepen zijn bewust heterogeen samengesteld omdat de kinderen van elkaar kunnen leren en vanwege de sociale dynamiek. De groepen 3 en 4 zijn homogeen. We hebben de keuze gemaakt om de groepen 3 en 4 homogeen samen te stellen omdat in groep 3 en 4 aanvankelijk lezen, schrijven, rekenen plaatsvindt. We streven ernaar om de groepen klein van samenstelling te laten zijn, zodat de kinderen veel aandacht krijgen. De groepen bestaan uit ongeveer 20 kinderen. Hiervoor is gekozen om kinderen optimaal te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Daarnaast is er voor gekozen om per cluster van 2 a 3 groepen een extra leerkrachtondersteuner & onderwijsassistent aan te stellen. Hierdoor kunnen we het kind optimaal begeleiden in de extra zorg die het mogelijk nodig heeft, zowel qua uitdaging als pre-en/of remedial teaching bij de diverse vakgebieden.

 

Nieuwkomersgroep:

In april 2016 zijn we gestart op KC de Duizendpoot met de nieuwkomersgroep. Dit is een groep voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar die geen Nederlands spreken. De kinderen worden in 1 jaar voorbereid op het regulier onderwijs. De nadruk ligt op taal en woordenschat. Vakken als rekenen en gym worden als het kan samen met de kinderen in de reguliere groepen gedaan.

 

Overzicht advisering, uitstroom en citoscores leerlingen groep 8:

Overzicht advisering, uitstroom en cito/IEP scores