Stel cookie voorkeur in

Waar staan wij voor?

Hiernaast ziet u onze visie.

De manier waarop wij hier invulling aan geven is door te handelen naar de volgende pijlers:

* Duidelijkheid
- open houding
- aanspreekbaarheid t.o.v. collega’s, kinderen en ouders
- schoolafspraken moeten vindbaar zijn
 
 * Opvoeding
opvoeden betekent voor ons: kinderen normen en waarden aanleren en respectvol omgaan met elkaar. Door middel van regelmatige contacten met ouders, bespreken we regels en grenzen met als doel op één lijn te komen.
 
* Veiligheid
om tot ontwikkeling te komen, is er vertrouwen in jezelf en de ander nodig. Geborgenheid en acceptatie dragen bij aan een veilige omgeving. Binnen dit klimaat is er aandacht voor iedereen.
 
* Voorbeeldgedrag houdt in:
- actieve luisterhouding
- positieve lichaamshouding en mimiek
- positief taalgebruik (plustaal)
- respect
- inlevingsvermogen
- hoge verwachtingen

* Positieve communicatie
we communiceren op basis van gelijkheid en respect. Complimenten geven en krijgen is fijn. Conflicten proberen we samen op te lossen.

* Lerende organisatie
- er is ruimte voor de ontwikkeling van elk individu
- door overleg en samenwerking geven we de doorgaande lijn gestalte en borgen en bewaken we deze
- ontwikkelen van expertise met gebruikmaking van talenten wordt gestimuleerd.

De Duizendpoot is een multiculturele school.

Kinderen zijn hier welkom en krijgen goed onderwijs door:

vertrouwen en veiligheid

optimale kansen en aanmoediging

duidelijkheid en openheid