Stel cookie voorkeur in

Onderwijsinspectie

Afgelopen week hebben we bezoek gehad van onze onderwijsinspectrice Mevr. Louwes. Zij heeft de school in 2 dagen volledig doorgelicht en haar bevindingen aan ons meegedeeld.

De onderdelen waarop gecontroleerd wordt zijn onder andere: onderwijskwaliteit, resultaten, opbrengsten, veiligheid, kwaliteitscultuur.

Op alle onderdelen is de school als voldoende beoordeeld. Een onderdeel: (extra) ondersteuning zijn we zelfs als goed beoordeeld. Dat is vrij uitzonderlijk.

Dat betekent dat de onderwijsinspectie zoveel vertrouwen in de school heeft, dat ze de komende 4 jaar geen vervolgonderzoek doet. Een mooie prestatie van ons team.

Natuurlijk zijn we erg trots op het resultaat, maar beseffen tegelijk dat er altijd mogelijkheden tot verbetering zijn. De punten die aandacht vragen gaan we de komende schooljaren aanpakken, zodat we nog meer kwaliteit aan onze leerlingen kunnen leveren.

Het totale eindrapport staat over enkele maanden op de onderwijsinspectie site en is voor iedereen toegankelijk, zodat iedereen het rapport kan lezen.

Met trotse groet,
Walter Huijbregts