Stel cookie voorkeur in

Kwaliteitsklas

In onze klas werkt iedere leerling op zijn eigen manier en op zijn niveau. Een leerling komt bij ons wanneer hij of zij in de eigen groep niet meer mee kan met de reguliere methode. We gaan dan met elkaar kijken wat al goed gaat en wat er nodig is om het leren zo makkelijk mogelijk te maken. Omdat er twee juffen zijn is er lekker veel tijd en aandacht voor de leerlingen.

We merken dat onze leerlingen al snel meer plezier krijgen in het leren. Hun zelfvertrouwen groeit. Daardoor gaat het leren vaak al een stuk makkelijker. Naast de leer- en werkboekjes doen we ook spelletjes, werken we met de computer en maken we soms leuke knutselwerkjes.

De Kwaliteitsklas is op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend geopend. Er komen leerlingen uit groep 4 tot en met groep 8. Sommige leerlingen komen de hele ochtend en anderen komen maar een half uurtje of drie kwartier. Dat hangt af van de vakken die zij volgen. In de Kwaliteitsklas worden alleen cursorische vakken gegeven: begrijpend lezen, rekenen, spelling en taal. De andere vakken worden in de eigen groep gevolgd.  

Onze leerlingen hebben enorm veel kwaliteiten, ook al hebben ze dat in het begin zelf niet zo in de gaten. Die kwaliteiten proberen we te zoeken en te stimuleren. Vandaar ook onze naam: de Kwaliteitsklas.

Soms maken we leuke knutselwerkjes...

Veel individuele aandacht..